یه روز خوب میاد که....

زیباترین عکس متحرک مادر و فرزند

 

هنوز نیـســـــــــــــتی تا از چشمای قشنگت و موهای نازت بگم

هنوز نیســـــــــــــــــــتی که از پارک رفتن و مهمونی رفتنامون بنویسم

از لباس هندونه ای شب یلدا...یا مهمونی روز تولدت

از قدم زدنمون لب دریا یا سیسمونی قشنگت

تو هنوز نیســــــــــــــــــتی...نی نی خیالی من

نمیدونم کی اینارو میخونی...اصلا میخونی یا نه...حتی دنیا میای یا نه

ولی من عاشــــــــقتم...دختر باشی یا پسر...یه قلو یا دو قلو

من مینویسم...هر چند خیالی
[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 4 شهريور 1394 | 21:14 | نویسنده : *مهدیس* |

عشقــــم

فکـــــرشو بکــــٌن

 چند سال دیگه که دٌختــــــَرمون دٌنیـــــا اومد

هر روز قبـــــل اومـــَدَنــْت به خونـــــه

همه ی دامـناے کوتاهشـو میریزم روے تخــت

 یـکے یــکے به دامــناش نگاه مـے کنم

تا ببــیـنم کدومش رو امروز پاش کنم

یهو خودش یه دامن برداره و بره

همون دامـــنے رو که خودش پسنــد کرده پاش کنم

یه دامـن صورتـــــے

بایه تاپ سفید

بزارمش جلو آینه

موهاشو درســــت کنم

خودشو توے آینه نگاه کنه و واسه خودش ذوق کنه

لاکـــش رو هم با لبــاسش ست کنـم

وقتـــــے دارم واسش لاک میزنم

 به ناخـــــٌن هاے کوشولوووش نگاه کنم و قربون صدقش برم

گـٌل سر صورتــــیـش رو از کشوے کمـد درارم

و موهاشو خـرگوشــے ببندم

واسش ادکلـٌن بزنم

بزارمش روی زمین و یه بالـــــشت بزارم 

پشـت سرش تانیفته

از بـــــس شیطونه

بچـــــرخه و دوباره سینه خیز بیــــاد توے اتـــــاق پیش من

ازقیافش بزنم زیر خنده

دامنـــــش رفته باشه بالا پوشکـش واون پاهاے توپـــــولیـــــش معلوم باشه

بزارمش روے تخـــــت و رونـــــاے توپولیـــــشو گاز بگیرم بزنه زیر گریه

بگمـ ببخشیــد مامان جونے

ٱخه دلـــــمـ واسه پـــــاهاے توپولیـــــت ضعف رفت 

دوتـــــایـــــی صورتـــــے پوش

پٌشت در وایساده باشیم

دروبازکنـــــے من جیغ بزنم 

دخـــــترمونم دستاے کوشولوے توپولیـــــش رو بزنه به هم

 تو هم دخترمون رو ازم بگیرے

دوتــــــاییمون رو بغل کنـــــے

باهمـ بگـــــیمـــ 1.2.3 همزمان دوطرف لـــــٌپ 

نے نے مون روبوس کنـــــیم

و بعدشم تو پیشونیم روببوســـــے

 

زندگـــــے یعنـــــے...

داشتـــــَن تو و نـــــے نـــــے مون

goleman 
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 22:38 | نویسنده : *مهدیس* |