.: دلنوشته هام تا این لحظه ، 1 سال و 11 ماه و 11 روز سن دارد :.
.: با هم بودن ما تا این لحظه ، 4 سال و 3 ماه و 4 روز سن دارد :.